Skip to main content

5P: přibližná představa pocitů průměrného posluchače

Posted in

Přicházím před přednáškou, prozkoumám pohledem posluchárnu, pozdravím přátele, přisednu, připravím papíry. Pedagog přichází. Ponejprv připomíná podmínky pro plánovanou písemku, přičemž pozorně poslouchají především pilní posluchači.

Pečlivě připravená přednáška počíná. Podtrhuji podkapitolu popisovačem. Pěkné! Pak poslouchám poučky, připisuji poznámky, přičemž postradatelné poznatky pouštím pryč.

Přichází plavovlasá Pavlína - prý přehlédla připínák, pročež píchla pneumatiku, proto přijíždí pozdě. Pedagog pozvedá prst. Pokáraná Pavlína provinile pomrkává, proklouzne před Patrika, pohotově připraví papíry, počne psát.

Přednášející připomene polovyřešený problém poslední přednášky. Pět posluchačů přikyvuje, pak prolistovává poznámky. Prohledávám předešlé papíry - prázdno!? Počkám...

Potřeba patolízalů prodiskutovat problém pozastavila průběh přednášky, proto prohlížím prázdninové pohlednice, pak potají pročítám Princip položený pod papíry: "Pachatel před půlnocí policii prchl. Přepadení pokračují!"... "Primátor pozval předsedu parlamentu"... "Předměstské popelnice páchnou, potkani přemnoženi"... Princip přečten, pozoruji ptáky poskakující po platanu přebarveném podzimem, pošoupávám plátěnkami po podlaze...

Přednášející pojednou požaduje pozornost, protože po půlhodině přichází příklad. Přišla příležitost pro připravené posluchače. Patrik pokřikuje postup - počítal před přednáškou. Pasivně přepisuji. Pár posluchačů postup pochopilo, potažmo pochopení předstírá, protože přikyvují. Příklad pravděpodobně působí přednášejícímu potěšení, protože přidává podobný. Při psaní přímo poskakuje. Postupně propadám pesimismu, poslouchám polovičatě. Potřebuji paprsek poznání! Právě počalo pršet - pochmurné počasí pesimismus prohlubuje.

Příklady přibývají. Pomoc! Právě přestala přemýšlet pravá polokoule. Přilehlá polokoule poté pracuje pouze půlhodinu... Půjdu potichu pryč? Prohlížím přátele - prázdné pohledy přísedících pozvedají psychiku, proto povzbuzeně píšu. (Prozatím.) Při přepisování používám představu propečeného povidlového pirohu. Pomáhá.

Patrik počítá pátý příklad před pedagogem. Proč podělil patnácti? Pak prohodil proměnné... Proč? Propadám pocitu prohry. Přepínám. Pomyslně pojídám propečený párek. Přijď, přestávko! Poběžím projíst připravenou padesátikorunu...

Patrik přestal počítat, přešel přes posluchárnu pokukujíc po Pavlíně. Plavovláska protáčí panenky: pchá! Pozvedá papír – použila pouze poloviční počet přičítání. Poodkrývá pěknější postup pedagogovi. Přichází pochvala. Patrik potichu protestuje.

Potřebuji přepsat Patrikův, případně Pavlínin postup. Proč přestala psát propiska? Potvora, právě při posledním příkladu! Popisovač používám pouze pro podtrhávání... promptně přemýšlím, posléze problém přechodně překlenu - použiji Pavlovo pero. Podle pobrukování Pavel právě poslouchá Pink přes PDA, poznámky přestal psát při prvním příkladu (předstírá počítání pomocí prstů). Postup přepsán, podtrhuji poslední poznatek.

Pedagog přestává přednášet, posbírá pomůcky. Pospíchá pryč připraven projít portálem. Pozor! Prosebně přibíhá Pavlína - potřebuje pochopit první poučku, protože propásla počáteční patnáctiminutovku. Přednášející pospíchá, přesto Pavlíně poradí.

Posluchárna prořídla. Poklidně poskládám papíry, probouzím Pavla. Pavel postrádá pero. Předávám, poděkuji + půjčím Pavlovi popsané papíry pro překopírování. Půjdeme projíst připravené peníze? Pavel přikývne, pelášíme pryč. Před přednášejícím přibrzdíme, pozdravíme. Přednášející pořád pomáhá Pavlíně, proto pozdrav přeslechl. Procházíme podél Pavlíny ponořené pod povrch první poučky. Potřebuji povzbudit! Proto prvně půjdu pro přeslazené pití, potom pravděpodobně pro párek. Pookřeji.

Předsevzetí pro příště: přijdu připraven! Preventivně přinesu pár propisek + přibalím pralinky pro případ prudkého poklesu porozumění.

Poklona

Poklona

Potřeba přeslazených,

Potřeba přeslazených, případně přesolených pokrmů pro přežití počítání přivodí příšernou postavu. Proto posluchači pravidelně protáhněte páteř, přineste pití, pořádně pijte, pedagog počká. Přinesený pokrm přežvykujte pomalu, převalujte po patře. Pochutina podaná příteli potěší. Pozor, podávejte pod psacím ponkem, pedagog pokukuje po posluchárně! Příručky přečtete po prázdnicnách, proč plýtvat pamětí před přednáškou... Prostě pohoda. Posedím, pospim, poklábosím, prostě praktická posluchárna Wink

Život je jako sklenice.

Pěkné

Obrázek uživatele Deny Jandová

Pěkná povídka potěší především posluchače Smile. Proto poděkují, pokývají. Pravdivá povídka pobaví. Povídka 5P poráží povídku pana pedagoga. Pan pedagog přednášející Pascal promine, přeci pozná pěknou, precizní, promyšlenou práci Smile. Pan přednášející porušil pravidla, proto povídka paní přednášející přednášející prostory, průniky, permutace, prostě potřebné pojmy, případně příklady, převálcovala původce plus panovníka písmene P. Proto přeji pismenkářům pěkné pokračování Wink. Pěkný podvečer přátelům pročítající poznámky pod povídkou.