Skip to main content

Přijemné posezení

Posted in

Po pondělku po páté posedíme pospolu, protože přišla předvánoční pohoda. Proto popijeme předvánoční punč, pojíme pečené pochoutky, podpálíme prskavku. Purpura provoní pomalu posluchárnu. Pan přednášející pomalu počne prozpěvovat. Potlesk potěší pana přednášejícího, proto pokračuje. Potlesk přestává:-). Potom příjdou pěkné povídky, posloucháme plno překrásných příběhů. Pospolu připijeme pro plno paklíků pod pichlavým prknem. Posléze pomalu příjde půlnoc, panstvo překvapeně pokukuje. Pod peřinu pomalu půjdem. Přeci pán, paní přednášející po pramalém prospání pracují. Proto popřejeme pěkné prožití pár podmanivých pátku, proneseme pár přání před posledním pozdravem, pak příjde pápá. Po podmanivých pátcích příjde pohlavek, protože počne přihořívat:-). Proto přijďte pobavit přátelé před přicházejícími početnými písemkami, popřípadě přezkoušeními.

Popravdě přijemné počtení

Obrázek uživatele Tomáš Luczków

Wink

Předvánoční posezení

Obrázek uživatele Dana Majerová

Podotýkám (+ připomínám): přinést prskavky = porušit pravidla + pozlobit pana Pepu! Požárníci přeci potřebují předvánoční pohodu (předsilvestrovský poklid)...

Pichlavé prkno přinesou posluchači? Protože postrádám povoz, přivezu pouze pět prosmolených pahýlků + pár pochoutek...

Předvánoční posezení

Obrázek uživatele Tomáš Luczków

Pan Pepa peška přivítá, protože prskavky přinesu, podpálím před profesory. Posluchárnu prosvítím pestrým prskem. Pobavim přátele, problemy ponesu.