Skip to main content

Delphi Děčín

Třídící algoritmy

Posted in

Program který bude třídit zdrojový textový soubor. Třídící algoritmy si zvolte, ale na výběr pro uživatele bude minimálně pět možností (implementujete pět algoritmů).

Hra Žába

Posted in

Žába musí přeskákat přes řeku po plovoucích listech.

Hra Puzzle

Posted in

Hra Pexeso

Posted in

Pro dva hráče přes síť nebo proti počítači.

Hra Červi

Posted in

Hra Barvičky

Posted in

Shora padá panel se třemi barvičkami, šipkou nahoru se dá prohazovat jejich pořadí v panelu, šipkami doleva a doprava se mění cíl dopadu. Po dopadu se provedou testy a jsou-li tři a více stejných barev vedle sebe, nebo na sobě, zmizí a hráči se přičtou body.

Hra Lodě

Posted in

Pro dva hráče po síti, nebo jeden hráč proti počítači.

Hra Piškvorky

Posted in

Pro dva hráče po síti, nebo jeden hráč proti počítači

Syndikovat obsah