Skip to main content

Grafické řešení problému „Cesta koněm“

Posted in

Uživatel si na šachovnici vybere místo startu a cíle a program najde cestu, jak se tam dostat (viz. Základy algoritmizace).