Skip to main content

Zápis studentů 1. ročníku do letního semestru akademického roku 2012/2013

Čtvrtek 7.2.2013 - od 8.30 do 11 hodin
Pondělí 11.2.2013 - od 8.30 do 11 hodin

Pokud se student nedostaví v určeném termínu k zápisu a do pěti dnu od tohoto termínu neomluví, posuzuje se to jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu a studentovi se ukončuje studium podle § 56, odst. 1, písm. b zákona o vysokých školách (111/1998 Sb.) a čl. 20, odst. 5, písm. b Studijního a zkušebního řádu ČVUT.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Místnost

V jaké je to místnosti?

Začněte na studijním oddělení

Začněte na studijním oddělení a pak na počítačích.

Život je jako sklenice.