Skip to main content

Zápočet z PPT Praha

Datum
24.09.2015 11:00
24.09.2015 12:00

Budu sedět dole v Trojanově ulici, jak má pracovnu pan Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. Programy poslat předtím mailem, ať se na ně mohu podívat a připravit si dotazy.